Jezus ChrystusMaryja z Nazaretu

 

 

JEZUS CHRYSTUS
i
JEGO MATKA

w oczach ewangelistów, świętych i mistyków

Ewangelia według
św. Mateusza
Ewangelia według
św. Marka
Ewangelia według
św. Łukasza
Ewangelia według
św. Jana

Inne teksty z Nowego Testamentu

Stary Testament

Maryja – Matka Jezusa Chrystusa i wszystkich ludzi

Skompresowana strona

 

Informacja o Copyright

Bez uzyskania stosownej zgody nie jest dozwolone przenoszenie plików ani w formie skompresowanej, ani w formie pełnej (html) na inne serwery i strony.

PROGRAM ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY WYŁĄCZNIE DO PRYWATNEGO UŻYTKU CZYTELNIKÓW, PRAGNĄCYCH POGŁĘBIĆ LEKTURĘ PISMA ŚWIĘTEGO. NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANY KOMERCYJNIE ANI WYKORZYSTYWANY W INNY SPOSÓB BEZ ZGODY WYDAWCY, TŁUMACZÓW ORAZ TWÓRCY PROGRAMU.

 

MAPA ZIEMI ŚWIĘTEJ

Skróty:

św. Ambroży                AM św. Augustyn               AU św. Hieronim                HR św. Jan od Krzyża        JK św. Jan Złotousty         JZ
Maria Valtorta               VT św. Teresa z Avila        TA św. Teresa z Lisieux    TD św. Tomasz z Akwinu  TM św. Grzegorz                 SG
  św. Hilary                       HI św. Leon                         LE św. Beda                        BE