–   Ewangelia wg św. Marka   –

Rozdziały:

12345678910111213141516


8

Drugie rozmnożenie chleba [Vt-4,42, V-4,43]

1 W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im:

2 «Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść.

3 A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka».

4 Odpowiedzieli uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?»

5 Zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem».

6 I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi.

7 Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać.

8 Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów.

9 Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.

 

Nowe żądanie znaku [Vt-4,30]

10 Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty.

11 Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku.

12 On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu».

13 I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

 

Kwas faryzeuszów [Vt-4,31]

14 A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi.

15 Wtedy im przykazał: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!».

16 Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba.

17 Jezus zauważył to i rzekł im: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?

18 Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków,

19 kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?» Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście».

20 «A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?» Odpowiedzieli: «Siedem».

21 I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?»

 

Uzdrowienie niewidomego [Vt-4,35]

22 Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął.

23 On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: «Czy widzisz co?»

24 A gdy przejrzał, powiedział: «Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa».

25 Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał [on] zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie.

26 Jezus odesłał go do domu ze słowami: «Tylko do wsi nie wstępuj!».

 

Wyznanie Piotra [Vt-4,31]

27 Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»

28 Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».

29 On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz».

30 Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

 

Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania [Vt-4,34]

31 Vt-7,6 I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.

32 A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać.

33 Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».

 

Warunki naśladowania Jezusa [Vt-4,34]

34 [JK] Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!

35 [Vt 1,15] Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. [Por.Vt-5,7, Vt-5,9, Vt-5,37]

36 Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?

37 Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?

38 Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».