–   Ewangelia wg św. Mateusza   –

Rozdziały:

1 2345678910111213141516171819202122232425262728


10

WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW

Wybór Dwunastu [Vt-3,24]

1 Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

2 A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem [Vt-2,7], i brat jego Andrzej [Vt-2,9, Vt-2,10, Vt-2,11], potem Jakub, syn Zebedeusza [Vt-2,7], i brat jego Jan [Vt-2,7],

3 Filip [Vt-2,12] i Bartłomiej [Vt-2,12], Tomasz [Vt-2,17, Vt-2,18, Vt-2,19] i celnik Mateusz [Vt-2,60, Vt-2,61], Jakub, syn Alfeusza, [Vt-2,60] i Tadeusz  [Vt-2,19],

4 Szymon Gorliwy [Vt-2,17, Vt-2,19] i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził [Vt-2,17, Vt-2,29, Vt-2,31, Vt-2,32].

 

Mowa misyjna [Vt-3,128]

5 Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego!

6 Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela

7 Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie".

8 Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

9 Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów.

10 Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy

11 A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie

12 Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem.

13 Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was!

14 Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych!

15 Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.

16 Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! [Vt-4,112, Vt-4,199]

 

Zapowiedź prześladowań [Vt-3,128, Vt-4,112]

17 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować.

18 Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom.

19 Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić,

20 gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.

21 Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią.

22 Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

23 Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy

 

Męstwo w ucisku [Vt-3,128]

24 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. [por. Vt-2,31]

25 Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą.

26 [Vt-4,112] Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć.

27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!

28 [Vt-4,112] Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

29 [Vt-4,112] Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię.

30 [Vt-4,112] U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.

31 Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

32 [Vt-4,112] Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

 

Za Jezusem lub przeciw Niemu. Wyrzeczenie [Vt-3,128]

34 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

35 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową

36 [JK] i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.

37 [Vt-3,145] Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.

38 Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.

39 [JK] [Vt-5,9] Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

 

Nagroda za oddanie się Jezusowi [Vt-3,128]

40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

41 Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma

42 [Vt-4,159] [Vt-4,185] Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».