–   Ewangelia wg św. Mateusza   –

Rozdziały:

1 2345678910111213141516171819202122232425262728


5

KAZANIE NA GÓRZE [Vt-3,29, Vt-3,30, Vt-3,31, Vt-3,32, Vt-3,33, Vt-3,34,]

1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.

2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

 

Osiem błogosławieństw [Vt-3,30][por. Vt-3,108]

3 [Vt-3,30] [JK, JK] «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

4 [Vt-3,30] Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

5 [Vt-3,30] Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

6 [Vt-3,30] JK Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

7 [Vt-3,30] Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

8 [Vt-3,30] [Vt-2,8] [JK] Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

9 [Vt-3,30] Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

10 [Vt-3,30] Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

11 [Vt-3,30] Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

12 [Vt-3,30] Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

 

Zadanie uczniów [Vt-3,29]

13 [Vt-3,29] [Vt-2,63] [JK] Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

14 [Vt-3,29; Vt-2,63] Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.

15 [Vt-3,29] Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.

16 [Vt-3,29] Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 

Jezus a Prawo [Vt-3,31]

17 [Vt-3,31] [Vt-4,71] [Vt-5,26] Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić

18 [Vt-3,31] Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

19 [Vt-3,31] Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

20 [Vt-3,31] Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

 

Piąte przykazanie 

21 [Vt-2,31] Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj! [Vt-2,93]; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.

22 [Vt-2,31] A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego.

 

23 [Vt-2,31] Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,

24 zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!

 

25 [Vt-2,31, Vt-3,140] Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia.

26 [Vt-2,31] [JK] Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

 

Szóste przykazanie [Vt-3,34]

27  [Vt-3,34; Vt-3,34a] Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! [Vt-2,90]

28 [Vt-3,34; Vt-3,34a][Vt-2,95][Vt-4,166] A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

29 [Vt-3,34; Vt-3,34a] Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.

30 [Vt-3,34] I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

 

31 [Vt-3,34] Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy

32 [Vt-3,34][Vt-4,47] A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu [Vt-4,47] - naraża ją na cudzołóstwo [Vt-4,168]; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa

Ósme przykazanie [Vt-3,32]

33 [Vt-3,32] Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi

34 [Vt-3,32] A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym;

35 ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla.

36 [Vt-3,32] Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.

37 [Vt-3,32] Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

 

Prawo odwetu

38 [Vt-3,31] Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! [por.Vt-4,166]

39 [Vt-3,31][Vt-3,31a] A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!

40 [Vt-3,31] Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!

41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!

42 [Vt-3,31][Vt-3,31] Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

 

Miłość nieprzyjaciół [Vt-2,31]

43 [Vt-2,31] Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził

44 [Vt-2,31] A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują;

45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

46 [Vt-2,31] Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?

47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

48 [Vt-2,31][Vt-2,31a] Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.