–   Ewangelia wg św. Mateusza   –

Rozdziały:

12345678910111213141516171819202122232425262728


3

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA [Vt-2,1, Vt-2,2]

Jan Chrzciciel [Vt-2,31, Vt-3,129]

1 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:

2 «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie».

3 Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki!

4 Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.

5 Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.

6 Przyjmowano od niego chrzest [Vt-3,122] w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.

7 A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?

8 Wydajcie więc godny owoc nawrócenia,

9 a nie myślcie, że możecie sobie mówić: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.

10 Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.

11 Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną [Vt-2,50], mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić [Vt-2,112] będzie Duchem Świętym i ogniem.

12 Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».

 

Chrzest Jezusa [Vt-2,3; Vt 2,4]

13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego.

14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.

17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».