– Fragmenty innych tekstów z Nowego Testamentu omawiane w "Poemacie Boga-Człowieka" –


Dzieje Apostolskie 

Listy 

Apokalipsa 

1 Zob. też: Rozważania różańcowe, str. 256-257. 


WYDARZENIA:

Wniebowstąpienie Vt-7,23

Wybór Macieja Vt-7,24

Zesłanie Ducha Świętego Vt-7,25

Męczeństwo św. Szczepana Vt-7,30, Vt-7,31, Vt-7,32