Pisma Marii Valtorty w świetle Słowa Bożego.

Tekst może służyć do codziennej medytacji czytań liturgicznych, przygotowania homilii lub systematycznej lektury Pisma Świętego.

Teksty chronione są prawem autorskim.

Nie jest dozwolone przenoszenie plików ani w formie skompresowanej, ani w formie pełnej (html) na inne serwery i strony.

Teksty zostały udostępnione do prywatnego użytku Czytelników i nie mogą być wykorzystywane do publikacji ani rozpowszechniane komercyjnie, bez zgody wydawcy, tłumaczy oraz twórcy programu.

 

 

W E J Ś C I EAby strona nadal mogła istnieć zachęcamy do wsparcia finansowego tego projektu, przez dobrowolne ofiary wpłacane na konto:

Wydawnictwo Vox Domini – Katowice

mBank 80 1140 2004 0000 3802 3422 2491

z dopiskiem: Valtorta - online